Biedri

LKĢA biedru saraksts:

SIA ĢEO, Reģ.Nr.40003011453

SIA GeoStar, Reģ.Nr.40003345537

SIA TERRA TOPO, Reģ.Nr.44103043752

SIA VIDZEMES MĒRNIEKS, Reģ.Nr.44103030828

SIA DELTA KOMPĀNIJA, Reģ.Nr.40103411129

SIA METRUM, Reģ.Nr.40003388748

SIA GEO Development, Reģ.Nr.40003956979

SIA ĢEOMETRS, Reģ.Nr.43603011317

SIA TOPOPROJEKTS, Reģ.Nr.42103041630

SIA AMETRS, Reģ.Nr.42403021417

SIA ĢEODĒZISTS, Reģ.Nr.41203006878

SIA MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS, Reģ.Nr.40003831048

SIA Kompānija “PARNAS” Pro, Reģ.Nr.40103028403

SIA A2 Grupa, Reģ.Nr. 40103007469

SIA IM Latvija, Reģ.Nr.42103053038

SIA Apriņķa mērnieks, Reģ.Nr.40103681842

SIA METO PRO GROUP, Reģ.Nr.40103909044

SIA A-GEO, Reģ.Nr.43603047282

SIA GEOMATIC, Reģ.Nr.40103594297

LBTU Vides un būvzinātņu fakultāte, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

SIA VENTMETRS, Reģ.Nr.LV41203040331

SIA Latvijasmernieks.lv, Reģ.Nr.40003783960

SIA GEO Mērniecība, Reģ.Nr.45403028111

SIA Lauku mērnieks, Reģ.nr.44103055516

SIA RR Ģeodēzija, Reģ.nr. 43603036965

Jelgavas tehnikums

Daugavpils Būvniecības Tehnikums