Profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”

14.decembrī visus interesentus aicinām apmeklēt LKĢA organizētās profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”. Apmācības vadīs profesore, finanšu konsultante Dr.oec. Vita Zariņa. Apmācību laikā būs iespēja atjaunot un papildināt zināšanas par izmaksu veidiem, to ietekmi uz darbības rezultātu; pašizmaksu kalkulācijas...
More...

Aicinām piedalīties aptaujā par CAD platformu lietošanas paradumiem

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, sadarbībā ar SIA “Mikrokods”, ir sagatavojusi jautājumus par CAD platformu lietošanas paradumiem mērniecībā un Bentley programmatūras ADTI datnes uzlabojumiem. Aptaujas mērķis ir gūt priekšstatu par mērniecības programmatūras lietošanas paradumiem mērnieku vidū un uzlabot tās funkcionalitāti. ...
More...