LKĢA aprīļa valdes sēde

2022.gada 20.aprīlī, MS Teams platformā, norisinājās LKĢA valdes aprīļa sēde un tajā tika izskatīti sekojoši jautājumi: uzņemts jauns asociētais biedrs – Daugavpils Būvniecības tehnikums. Savstarpējās sadarbības rezultātā plānots pilnveidot tehnikuma studiju programmas, t.sk. nodrošināt prakses vietas studentiem. Nolemts turpmāk normatīvo...
More...

Profesionālās pilnveides apmācību kursi maijā

3.maijā iespējams apmeklēt apmācību kursu “LIDAR datu apstrāde un izmantošana ar Bentley palīgprogrammām”, kura ietvaros būs iespēja gūt praktiskas iemaņas par LIDAR datu apstrādi un to pielietojumu, izmantojot  Bentley palīgprogrammas.  Telpisko datu produktu izmantošana: 3D punktu mākonis (POD, E57,LAS,LAZ*), SIA...
More...

Ēnu diena 2022 mērniecībā

Aprīļa sākumā aizvadīta Ēnu diena, kurā šogad jauniešiem bija iespēja ēnot mērniekus un iepazīties ar mērnieka ikdienas pienākumiem. Ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedru SIA “Latvijasmērnieks.lv”, SIA “PARNAS, Kompānija Pro” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes atbalstu kopā tika piedāvātas 17...
More...