LKĢA statūti

Aktuālā Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas statūtu redakcija apstiprināta LKĢA biedru sapulcē 2023. gada 10.novembrī, ar tiem var iepazīties šeit.