LKĢA statūti

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas statūti apstiprināti LKĢA biedru sapulcē 2015. gada 11.martā, ar tiem var iepazīties šeit.