LKĢA statūti

Aktuālā Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas statūtu redakcija apstiprināta LKĢA biedru sapulcē 2021. gada 23.jūlijā, ar tiem var iepazīties šeit.