Iestāšanās LKĢA

Ja vēlaties veicināt LKĢA attīstību un celt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozaru prestižu, kā arī piedalīties LKĢA uzdevumu īstenošanā, aicinām iestāties LKĢA, nosūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu email hidden; JavaScript is required.

LKĢA var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot pieteikumu. Biedrus uzņem valdes sēdēs, kas notiek vismaz reizi mēnesī.

LKĢA biedra nauda tiek noteikta sekojošā apmērā:

  • līdz 10 darbinieku skaitam uzņēmumā ikmēneša maksa tiek noteikta EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro) apmērā (EUR 300 gadā);
  • no 11 līdz 20 darbu darbinieku skaitam uzņēmumā ikmēneša maksa tiek noteikta EUR 40.00 (četrdesmit  eiro) apmērā (EUR 480 gadā);
  • no 21 un vairāk darbinieku skaitam uzņēmumā ikmēneša maksa tiek noteikta EUR 60.00 (sešdesmit eiro) apmērā (EUR 720 gadā).

LKĢA biedri – akreditētas izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistu kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē, ir atbrīvotas no biedra naudas iemaksas.

Par jaunu biedru piesaistīšanu organizācijā, jau esošo biedru naudu maksājumiem tiek piemērota atlaide 10% apmērā par katru piesaistīto biedru organizācijā, bet piemērotās atlaides nedrīkst pārsniegt biedra naudas samazinājumu.