13.05.2015. valdes sēde

13.05.2015. valdes sēdē izskatāmās tēmas: 1)Kadastrālā uzmērīšana kā bizness; 2)Nozares pētījumi, statistika par uzņēmumiem; 3)Sertifikācijas darba grupas atskaite; 4)ZIP noteikumu projekts; 5)Citi...
More...