28.09.2016. valdes sēdē izskatītās tēmas

28.09.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1.10.08.2016. valdes sēdes protokola saskaņošana 2.Fotofiksāža izpildmērījumu (IM) laikā pie atvērtas tranšejas. 3.Par MK noteikumu Nr.281 55.p.skaidrojumu. Atbilde uz iesniegumu. 4.IM viltošana. 5.Mērniecības uzņēmumu reģistrs-vispārēja diskusija 6.MKP sēdes atskaite 7.Piedalīšanās Latvijas mežu īpašnieku biedrības kopsapulcē...
More...