Rekvizīti

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija

Reģistrācijas Nr.: LV40008038810
Jur. adrese: Bruņinieku iela 73F-10, Rīga, LV-1009
Epasts: email hidden; JavaScript is required
tel.28659881
Banka: A/S Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV78HABA0551031721687