Sēru vēsts

Dziļās sērās ziņojam, ka piecdesmit gadu vecumā savas zemes gaitas beidzis Kaspars Kojalovičs (1969. – 2020.) – lielisks, dzīvesgudrs, humora pilns cilvēks, ģeodēzists, SIA “Mērniecības Datu centrs” projektu vadītājs. Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedri un mērnieki izsaka dziļu līdzjūtību...
More...

LKĢA valdes sēde 13.05.2020.

LKĢA valdes sēde notiks 13.05.2020., plkst.14.00, SIA GEOSTAR telpās Mārupes 20, Rīgā. Informācija par darba kārtības jautājumiem valdes sēdes locekļiem tiks nosūtīta 11.05.2020. līdz...
More...