Aicinājums studēt zemes ierīcību LLU

Latvijas tautsaimniecībā ir pieprasīti speciālisti mērniecībā, zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā, īpaši pēdējā laikā. Izmanto iespēju studēt  zemes ierīcību un mērniecību pilna un nepilna laika studijās, jo līdz 24.augustam notiek papildus uzņemšana. Vēl ir brīvas 12...
More...