Profesionālās pilnveides apmācības

LKĢA piedāvāto apmācību kursu mērķis ir nodrošināt ģeodēzijā un mērniecībā sertificēto personu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

LKĢA prioritāte ir organizēt kursus par specifiski mērniecības nozarē aktuāliem jautājumiem, tos sagatavot un vadīt aicinot nozares speciālistus, kā arī nodrošināt saviem biedriem pēc iespējas kvalitatīvākus un izdevīgākus kursus par pieejamāku cenu.

Visi LKĢA izsludinātie kursi  ir apstiprināti ģeodēzistu un mērnieku kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību komisijā un to apmeklējums tiek ieskaitīts kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībā.

Ja vēlaties pieteikt apmācību kursa tēmu, lūdzam aizpildīt formu.


Darbības ar 3D failiem Bentley programmatūrā

Apmācību kursa mērķi ir pilnveidot zināšanas par 3D datu lietošanu un 3D modelēšanu Bentley programmatūrā un saņemt atbildes  par interesējošiem jautājumiem saistībā ar Bentley programmatūras izmantošanu. Apmācību kurss paredzēts mērniekiem ar ievirzi 3D modelēšanā un 3D datu lietošanā.

Kursa norises vieta un laiks: MS Teams, 29.02.2024

Pasniedzējs:      Oto Lukss, SIA “Mikrokods”

Kursa maksa: EUR 80,00 vienam dalībniekam

LKĢA biedriem 25% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Tālizpētes datu apstrādes iespējas Bentley programmatūrā

Apmācību kurss par 3D tālizpētes produktu izmantošanu, lai sagatavotos priekšizpētes darbiem zemes ierīcībā vai kadastrālajā uzmērīšanā.

Kursa mērķi ir pilnveidot zināšanas par tālizpētes datu izmantošanu mērnieka ikdienas darbā un saņemt atbildes  par interesējošiem jautājumiem saistībā ar Bentley programmatūras izmantošanu.

Kursa norises vieta un laiks: MS Teams, 22.02.2024

Pasniedzējs:      Oto Lukss, SIA “Mikrokods”

Kursa maksa: EUR 80,00 vienam dalībniekam

LKĢA biedriem 25% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Efektīva Bentley programmatūras lietošana mērnieka darba uzdevumu veikšanai

Apmācību kursa mērķi ir papildināt zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar Bentley programmatūru un saņemt atbildes  par interesējošiem jautājumiem saistībā ar Bentley programmatūras izmantošanu.

Apmācību kurss paredzēts mērniekiem ar pamata zināšanām darbā ar Bentley programmatūru.

Kursa norises vieta un laiks: MS Teams, 15.02.2024

Pasniedzējs:      Oto Lukss, SIA “Mikrokods”

Kursa maksa: EUR 80,00 vienam dalībniekam

LKĢA biedriem 25% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Problēmsituāciju risinājumi un tālizpētes datu izmantošanas iespējas zemes ierīcībā

Apmācību kursa mērķi ir ar praktisku piemēru palīdzību iepazīstinās apmācību dalībniekus ar galvenajām problēmsituācijām zemes ierīcības projekta izstrādes procesā un to iespējamiem risinājumiem, kā arī iepazīstinās kursa dalībniekus ar pieejamajiem tālizpētes datiem un to izmantošanu mērnieku darbā.

Kursa norises vieta un laiks: MS Teams, 24.11.2023

Pasniedzēji:      Mārcis Mistris, zemes ierīkotājs, SIA “M un M risinājumi

Oto Lukss, SIA “Mikrokods”

Kursa maksa: EUR 80,00 vienam dalībniekam

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Aktualitātes mērniecības nozares tehnoloģiju attīstībā

Apmācību kursa mērķi ir sniegt priekšstatu par starptautiskajā vidē aktuālajām tehnoloģiju un pakalpojumu inovācijām, kā arī aicināt izvērtēt iespēju radīt jaunus pakalpojumus mērniecības nozarē.

Pasniedzējs:      Dr.sc.ing., asoc. prof.  Māris Kaļinka

Kursa maksa: EUR 80,00 vienam dalībniekam

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Praktisks apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”

Mērnieku Atpūtas spēļu ietvaros, 20.jūlijā, plkst.11.00 Jēkabpils novada Kūku pagasta kempingā “Ezerkrasti” tiek organizēts praktiskais apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”, kas sastāv no praktiskās daļas (20.jūlijā) un paneļdiskusijas (21.jūlijā). Tajā tiks apskatīta datu iegūšana, apstrāde un noformēšana atbilstoši spēkā esošajiem un plānotajiem normatīvajiem aktiem.  Apmācību dalībnieki veiks apsekošanas darbus dabā (t.sk. ar bezpilota gaisa kuģi) un aktu noformēšanu gan atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, gan ZKU darba grupā izstrādātajiem grozījumiem.

Iespējams piedalīties tikai apmācībās (katru apmācību daļu iespējams apmeklēt atsevišķi) vai tikai Mērnieku atpūtas spēlēs. Par dalību praktiskajā apmācību kursā “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z” (20.07.23) tiek piešķirti 4 punkti ZKU sertifikātam, savukārt par dalību 21.07.23 paneļdiskusijā, būs iespēja saņemt 2 punktus ZKU sertifikātam.

Vadītāji:      Jānis Dragons, SIA “Latīpašums – mērniecības birojs”, LMB valdes loceklis ZKU noteikumu darba grupas loceklis. Māriņš Rutkovskis, SIA “GEO Development”, LKĢA valdes priekšsēdētājs. Andrejs Veliks, SIA “A-Geo”.

Kursa maksa: EUR 50,00 vienam dalībniekam

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Bentley MicroStation saimes programmu apmācība.  No Powerdraft v8i uz OpenCities Map PowerView CONNECT.

Apmācības notiek datorklasē, Praktiskas apmācības datorklasē, nostiprinot iemaņas darbā ar Bentley programmatūru.

Kursa norises vieta un laiks: apmācības notiek grupās pa 6 dalībniekiem. Apmācības tiek organizētas 2023.gada 28.jūnijā; 29.jūnijā, 5.jūlijā un 6.jūlijā laikā no plkst.9.00 līdz 17.00.

Pasniedzējs:      Oto Lukss, SIA “Mikrokods”, Bentley Institute sertificēts apmācību vadītājs

Kursa maksa: EUR 150,00 vienam dalībniekam

LKĢA biedriem 25% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Kā radīt datu produktu no punktu mākoņa

Trīs nodarbību ietvaros būs iespēja apgūt teorētiskas zināšanas par 3D datu iegūšanas tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām, kā arī praktiski darbojoties radīt datu produktu.  

Kursa norises vieta un laiks: 12.05.23, 19.05.23 (iespējams piedalīties attālināti) un 26.05.23 no plkst. plkst.13.00 – 17.00, kā arī individuālais praktiskais darbs.

Pasniedzējs:      Dr.sc.ing., asoc. prof.  Māris Kaļinka

Kursa maksa: EUR 200,00 vienam dalībniekam par 3 nodarbībām.

LKĢA biedriem 25% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Elektroniskie dokumenti un paraksti

Apmācību kursā iespējams pilnveidot zināšanas par e-dokumentiem un e-parakstu – kas un kā tos reglamentē; kā lietot e-parakstu un kā glabāt e-dokumentus.

Kursa norises vieta un laiks: 2023. gada 9.martā, plkst. 9.00 – 13.00, attālināti, platformā MS Teams.

Pasniedzējs:      Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve

Kursa maksa: EUR 80,00 vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Pakalpojumu izmaksu aprēķini mērniecības nozarē

Praktisks apmācību kurss, lai uzlabotu zināšanas par sniegto pakalpojumu izmaksu aprēķiniem, kā arī praktiski sagatavotu sava uzņēmuma pakalpojuma izmaksas aprēķinu. 

Kursa norises vieta un laiks: 2023. gada 26.janvārī, plkst. 15.00 – 19.00, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A.

Pasniedzējs:      Dr.oec. Vita Zariņa

Kursa maksa: EUR 90,00 vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Dokumentu e-iespēju izmantošana

Seminārs sniegs priekšstatu par dokumentu pārvaldības organizēšanu laikā, kad e-paraksts un e-dokuments kļuvis par mūsu ikdienu. 

Kursa norises vieta un laiks: 2023. gada 13.janvārī, plkst. 9.00 – 13.00, platformā MS Teams.

Pasniedzējs:      Dr.oec., Mg.paed. Ieva Kalve

Kursa maksa: EUR 80,00 vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Pārcelts uz 01.10.2021!

Apmācību kurss sniedz priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un iegūto datu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā.

Kursa norises vieta un laiks: 2021. gada 1.oktobrī, plkst. 9.00 – 15.00, platformā MS Teams.

Pasniedzējs:      Andrejs Veliks

Kursa maksa: EUR 100,00 vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem

Apmācību kurss sniedz priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un iegūto datu izmantošanu derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem.

Kursa norises vieta un laiks: 2021. gada 6.augustā, plkst. 10.00 – 16.00, platformā MS Teams.

Pasniedzējs:      Andrejs Veliks

Kursa maksa: EUR 100,00 vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā