Profesionālās pilnveides apmācības

LKĢA piedāvāto apmācību kursu mērķis ir nodrošināt ģeodēzijā un mērniecībā sertificēto personu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

LKĢA prioritāte ir organizēt kursus par specifiski mērniecības nozarē aktuāliem jautājumiem, tos sagatavot un vadīt aicinot nozares speciālistus, kā arī nodrošināt saviem biedriem pēc iespējas kvalitatīvākus un izdevīgākus kursus par pieejamāku cenu.

Visi LKĢA izsludinātie kursi  ir apstiprināti ģeodēzistu un mērnieku kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību komisijā un to apmeklējums tiek ieskaitīts kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībā.


Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Pārcelts uz 01.10.2021!

Apmācību kurss sniedz priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un iegūto datu izmantošanu zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā.

Kursa norises vieta un laiks: 2021. gada 1.oktobrī, plkst. 9.00 – 15.00, platformā MS Teams.

Pasniedzējs:      Andrejs Veliks

Kursa maksa: EUR 100,00 vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā


Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem

Apmācību kurss sniedz priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes metodi un iegūto datu izmantošanu derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem.

Kursa norises vieta un laiks: 2021. gada 6.augustā, plkst. 10.00 – 16.00, platformā MS Teams.

Pasniedzējs:      Andrejs Veliks

Kursa maksa: EUR 100,00 vienam dalībniekam.

LKĢA biedriem 50% atlaide.

Pieteikšanās apmācību kursam LMB portālā