Sabiedrības integrācijas fonda projekta realizācija

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138. 92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas...
More...

12.02.2014. valdes sēdē izskatītās tēmas

1.Tikšanās ar Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora p.i. Maiju Bērziņu2.Problēmas ar topo lielu darbu nodošanu Rīgā. Atkārtotas samaksas piemērošana atkārtoti  nododot darbu 3.No iepriekšējās valdes sēdes pārceltās tēmas:3.1 Ēku būvju uzmērījumu monitorings 3.2.Mērniecības datu turētāju izcenojumi 4.Nozares ekonomiskā pētījuma iespējamie virzieni4.1 no VZD iespējamie...
More...