LKĢA un LMB iebildumi par MK noteikumu projektiem

15.12.2016. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi””(VSS-1215) http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40406830 LKĢA un LMB iebildumu vēstuli skatīt: šeit Tā kā iebildumi netika ņemti vērā, tad otru iebildumu...
More...

14.06.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1) Personu datu drošība (lektore Agnese Boboviča). 2) 12.05. 2017.  Darba grupas tikšanās par reālā laika servisu validācijas normatīvā regulējuma izvērtēšanu. 3) 13.05. 2017. tikšanās par Eiropas Zemes atskaites sistēmas jaunāko realizāciju. 4) 01.06. 2017. tikšanās ar Valsts kontroli. 5)...
More...