Apmācību kurss “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.”

2022.gada 19.janvārī LKĢA organizē profesionālās pilnveides apmācības “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.”  Apmācību kursa pirmajā daļā, Dr.oec., Mg.paed., RSU docentes Ievas Kalves vadībā būs iespējams pilnveidot zināšanas par e-dokumentiem un e-parakstu. Savukārt, kursa otrajā daļā VZD pārstāve VZD...
More...