Mērnieku Atpūtas spēles 2023

Šogad Mērnieku Atpūtas spēles organizē Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija. Lai Mērnieku Atpūtas spēlēm radītu pievienoto vērtību, to ietvaros tiek organizēts apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”, kas sastāv no praktiskās daļas (20.jūlijā) un paneļdiskusijas (21.jūlijā). Iespējams piedalīties tikai...
More...