Aicinām piedalīties aptaujā par CAD platformu lietošanas paradumiem

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, sadarbībā ar SIA “Mikrokods”, ir sagatavojusi jautājumus par CAD platformu lietošanas paradumiem mērniecībā un Bentley programmatūras ADTI datnes uzlabojumiem.

Aptaujas mērķis ir gūt priekšstatu par mērniecības programmatūras lietošanas paradumiem mērnieku vidū un uzlabot tās funkcionalitāti. 

Lūdzam veltīt aptuveni 5 minūtes laika un atbildēt uz jautājumiem šeit.

Iesniegtās atbildes ir anonīmas.