Aicinām pieteikties kvalifikācijas celšanas kursiem 05.08.2020. “Fizisku personu datu aizsardzība un apstrāde mērniecībā”

Šoreiz ir iespēja izvēlēties, vai vēlaties kursā piedalīties klātienē, telpās Lāčplēša ielā 37, vai tiešsaistē platformā https://video.failiem.lv.
Lūdzam to norādīt pieteikumā, lai varam korekti nokomplektēt grupu, atbilstoši valdības rīkojumiem par pieļaujamo cilvēku skaitu telpā.

Pasniedzējs:
Arnis Puksts,Mg.sc.soc., Bac.iur,
Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists,
Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētājs.

Apmācību kursa mērķis – izprast normatīvo aktu prasības fizisku personu datu apstrādē un aizsardzībā un to pielietojumu praksē.

Kursa programma:

  1. Datu apstrādes nolūku noteikšana un tiesisko pamatojumu izvēle (mērķu reģistru izveide un uzņēmuma mājas lapā ievietojamā informācija);
  2. datu subjekta informēšanas pienākuma izpilde:
  • pieņemot un izpildot darba uzdevumus,
  • iegūstot arhīva datus no Valsts Zemes dienesta par īpašnieku un pierobežniekiem,
  • robežu mērīšanas procesā,
  • zemes ierīcības projekta izstrādē,
  • pēc darba uzdevuma izpildes;

    3. pārbaudes darbs.

Rezultāts – kursu dalībnieki iegūst izpratni par:

  • normatīvo aktu prasībām datu apstrādes mērķu reģistra izveidē un uzturēšanā, kā arī informāciju mājas lapā;
  • datu apmaiņas prasībām un ierobežojumiem komunicējot ar klientiem, sadarbības partneriem un valsts iestāžu pārstāvjiem dažādos projekta realizēšanas gaitas posmos.

Atlaides: LKĢA biedriem 50%; LMB biedriem 25% – pieteikumā lūdzam norādīt, ja esat biedrs kādā no šīm organizācijām. Kursa cenā ietverti mācību materiāli un kafijas pauzes.
Kursa dalībnieki saņems APLIECĪBU par kvalifikācijas celšanas kursu noklausīšanos 6 stundu apjomā.

Kursa apraksts un elektroniska pieteikuma anketa šeit.
Lai pieteikums būtu veiksmīgs, lūdzu, aizpildiet visas ailes!