Aizvadītas Mērnieku Atpūtas spēles 2023

Lai veicinātu mērnieku neformālo saskarsmi un savstarpējo sadarbību, kā arī pārrunātu nozarē aktuālus jautājumus, 21.jūlijā norisinājās Mērnieku Atpūtas spēles 2023, kuras organizēja Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija. 

Spēlēs piedalījās 8 komandas.

Spēles iesākās Jēkabpils pilsētā, kur komandas izspēlēja informatīvi izglītojošu orientēšanās spēli par mērniecības tematiku “ĢEO-INŽENIERIS”, kuru LKĢA izstrādājusi sadarbībā ar atbalstītājiem un SIA “Roadgames Latvia”, lai popularizētu mērnieka profesiju jauniešu vidū.  

Kopā,  ĢEO-INŽENIERA ietvaros, komandas pieveica 52.72 kilometrus jeb vidēji katra komanda nostaigāja 4.2 kilometrus! 

“ĢEO-INŽENIERA” spēlē visvairāk punktus (193) ieguva komanda “TP aģentūra”, 2.vietā komanda “VZD”, (190 punkti) un 3.vietā komanda “Delta Kompānija” (176 punkti). 

 • Labākie bilžu atradēji un arī atklājēju jautājumu risinātāji bija komanda bija “VZD”.
 • Vienīgā komanda, kura atrada G-punktu bija “Delta Kompānija”.
 • Vienīgā komanda, kura atrada Golddigeru vija “TP aģentūra”.
 • Chillotāju komanda – tā, kura spēli uztvēra kā nesteidzīgu atpūtu un ieguva 105 punktus, jeb godpilno pēdējo vietu bija “GEO Mērniecība”.

Pēc spēles “ĢEO- INŽENIERIS”, Mērnieku Atpūtas spēļu dalībnieki ieradās kempingā “Ezerkrasti” pie Baļotes ezera, kur iestiprinājās ar uz ugunskura pagatavotu zupu un piedalījās diskusijā “ZKU pēc 20 gadiem”, kurā tika apspriesti sekojoši jautājumi:

 • mērniecības nozares eksperts;
 • vienotās robežzīmes;
 • Jaunais normatīvs ZKU – tā mērķi;
 • Apsekošanas digitalizācija;
 • ZKU attīstības vīzija (ZKU pēc 20 gadiem);
 • 20.jūlija semināra atziņas.

Diskusijā piedalījās SIA ”Latīpašums – mērniecības birojs” valdes priekšsēdētājs un Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklis J.Dragons, Valsts zemes dienesta Ģenerāldirektore V.Narnicka, Valsts zemes dienesta Ģenerāldirektores vietnieks reģistra ilgtspējas jautājumos O.Gabrusenoks, SIA “Mērniecības Datu Centrs” pārstāve U.Krutova un SIA “Delta Kompānija” pārstāve Anželika Tropiņa. Diskusiju vadīja LKĢA valdes priekšsēdētājs M.Rutkovskis.

Pēc diskusijas  norisinājās Mērnieku atpūtas spēļu sportiskā daļa  –  pirmā aktivitāte bija Mērnieku spēlēs neiztrūkstošā centrēšanās. Šajā disciplīnā vislabāko rezultātu uzrādīja komandas “Delta kompānija” pārstāvis Armands Priekulis.

Tālāk spēļu dalībnieki devās sacensties ūdens balonu ķeršanā, šeit visveiklākā bija komanda “Terra Topo”. Savukārt, olu mešanā vistālāko un precizāko metienu uzrā’dija kompānija “Delta kompānija”. 

Sportiskās aktivitātes tika noslēgtas ar uzdevumu, kurā ar supu jāapbrauc ezerā atzīmēts punkts. Arī šajā disciplīnā ātrākā bija komanda “Terra Topo”.

Mērnieku Atpūtas spēļu rezultātu kopvērtējums:

 1. vietā komanda “Delta kompānija” (kopējais punktu skaits – 11);
 2. vietā komanda “TP aģentūra” (kopējais punktu skaits – 14, ierindota 2.vietā, ņemot vērā vizlabāko uzrādīto rezultātu spēlē “Ģeo-Inženieris);
 3. vietā komanda “Terra Topo” (kopējais punktu skaits – 14);
 4. vietā komanda “A-Geo” (kopējais punktu skaits – 16);
 5. vietā komanda “VZD” (kopējais punktu skaits – 17);
 6. vietā komanda “Geo Development” (kopējais punktu skaits – 21);
 7. vietā komanda “GEO Mērniecība” (kopējais punktu skaits – 21);
 8. vietā komanda “Mrisinājumi.lv” (kopējais punktu skaits – 31).

Vakara noslēgumā spēļu dalībnieki neformālā gaisotnē baudīja vakaru pie ugunskura.

Pateicamies visiem spēļu dalībniekiem un atbalstītājiem par dalību Mērnieku atpūtas spēlēs un pozitīvas atmosfēras radīšanu! 

Mērnieku Atpūtas Spēļu 2023 dalībnieku kopbilde
Diskusija “ZKU pēc 20 gadiem”.
Diskusija “ZKU pēc 20 gadiem”.
Disciplīna “Centrēšanās”
Disciplīna “Centrēšanās”
Disciplīna “Olu mešana”
Disciplīna “Olu mešana”
Disciplīna “Olu mešana”
Disciplīna “Ūdens balonu ķeršana”
Disciplīnas “Ūdens balonu ķeršana” un “Olu mešana”
Disciplīna “Sups”
Disciplīna “Sups”
Disciplīna “Sups”
Ceļojošais Mērnieku kauss