Apmācību kurss “BEZPILOTA GAISA KUĢU (DRONU) LIETOŠANAS PAMATPRINCIPI UN TO PIELIETOŠANA MĒRNIECĪBĀ”

LKĢA, sadarbībā ar LMT Dronu centru, 2022.gada 8.februārī rīko profesionālās pilnveides apmācības par normatīvo regulējumu dronu lidojumu veikšanai un praktiskas zināšanas par dronu un to lidojumu tehniskajiem aspektiem.

Kursa apakštēmas:

  • Normatīvais regulējums, kas regulē bezpilota gaisa kuģus un to lidojumus.
  • Pilota reģistrēšanās kārtība, kvalifikācijas prasības un apdrošināšanas jautājumi.
  • Ieskats lidojuma kategorijās. Atšķirības starp OPEN un SPEC operācijām.
  • Drona uzbūve un drošības pamatprincipi (t.sk., tehniskās veikstpējas aspekti, to ietekme uz lidojuma drošumu), veicamās procedūras un izaicinājumi (meteo, cilvēka veiktspēja).
  • Drona pilota operācijas- pirms lidojuma / lidojuma laikā / pēc lidojuma.
  • Drona pielietojums veicot mērniecības darbus – īss ieskats fotogrammetrijā un dronu modeļu izvēle. 

Ilgums:        4 (četras) stundas.

Maksa:             EUR 100,00 vienam dalībniekam. 50% atlaide LKĢA biedriem; 25% atlaide Latvijas Mērnieku biedrības biedriem. 

Pasniedzējs:          Mikus Porietis, LMT Dronu centrs, DJI Latvia, sertificēts Apple Pro lietotņu treneris un lietotāju atbalsta speciālists.

Seminārs atbilst 4 akadēmiskajām stundām ĢD, ZKU un ZI sertifikāta veidam.

Semināram iespējams  pieteikties līdz 2022. gada 7.februārim, LMB portālā

Papildus informācija par organizatoriskiem jautājumiem, rakstot uz e-pastu: email hidden; JavaScript is required.