Mērniecības darbu veikšanai nepieciešamo datu pieprasīšanas kārtība jaunizveidotajos novados

Saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas stāšanos spēkā šī gada 1.jūlijā, LKĢA lūdza jaunizveidotajām pašvaldībām  sniegt informāciju par: 

  • ADTI aprites kārtību (informācijas pieprasīšana un reģistrēšana u.tml.);
  • apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtību;
  • sarkano līniju u.c. datu pieprasīšanas kārtību mērniecības un projektēšanas darbu veikšanai;
  • pašvaldības rīcībā esošo informāciju par citiem apgrūtinājumiem jaunizveidotajā novadā;
  • informāciju par vietējiem ģeodēziskajiem punkiem;
  • aktuālo ADTI uzturētāju jaunizveidotajā novadā.
  • Apkopotā pašvaldību sniegtā informācija pieejama šeit.