Mērniecības un ģeodēzijas nozares pilnveides deklarācija

LKĢA vairākus gadus ir apkopojusi Mērniecības nozares viedokļus par nozares attīstību. Ir notikušas vairākas Mērniecības nozares speciālistu tikšanās, semināri un ir izkristlizējusies skaidra ideja par nākotnes scenārijiem Mērniecības nozares attīstībai. Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās šai procesā!
Izstrādāts pamatdokuments Mērniecības nozares ilgtspējīgai attīstībai.