Mērnieku Atpūtas spēles 2023

Šogad Mērnieku Atpūtas spēles organizē Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija.

Lai Mērnieku Atpūtas spēlēm radītu pievienoto vērtību, to ietvaros tiek organizēts apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”, kas sastāv no praktiskās daļas (20.jūlijā) un paneļdiskusijas (21.jūlijā). Iespējams piedalīties tikai apmācībās (katru apmācību daļu iespējams apmeklēt atsevišķi) vai tikai Mērnieku atpūtas spēlēs. 

Mērnieku Atpūtas spēles norisināsies 21.jūlijā, Jēkabpilī

 • Spēļu dalībnieki tiekas plkst.11.00, Jēkabpilī, pie T/C “Sēlija”, kur Mērnieku Atpūtas spēles tiks iesāktas ar LKĢA izveidotās orientēšanās spēles “ĢEO-INŽENIERIS” izspēlēšanu. Spēle tiks spēlēta komandās ar 2-5 dalībniekiem, apkopojot katras komandas spēles izpildes laiku un precīzi atrisināto uzdevumu skaitu. 
 • Laikā no plkst.13.00 līdz 14.00 Mērnieku Atpūtas spēļu dalībnieki ierodas kempingā “Ezerkrasti” Jēkabpils novada Kūku pagastā, pie Baļotes ezera, kur būs pieejama kafija, nelielas uzkodas un uz ugunskura pagatavota zupa.
 • No plkst.14.00 līdz 16.00 notiks paneļdiskusija “ZKU pēc 20 gadiem”, kurā LKĢA, LMB un VZD pārstāvji diskutēs par kadastrālās uzmērīšanas jautājumiem (tādiem kā atšķirības esošajā un plānotajā normatīvajā regulējumā; digitālā apsekošana un papīra izmantošanas samazināšana ZKU procesā; Vienotie robežzīmju nostiprinājumi – riski ieguvumi; ZKU nākotnes aatīstības vīzija “Kadastrs pēc 20 gadiem”, kā arī 20.jūlija praktiskā apmācību kursa “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z” ietvaros veiktie novērojumi, atziņas un komentāri).  Diskusijas mērķi ir sniegt priekšstatu par grozījumiem, pie kuriem strādā ZKU noteikumu darba grupa, kā arī veicināt mērnieku un valsts pārvaldes diskusiju par ZKU procesu, tā pilnveidi un mūsdienīgumu. Par dalību 21.07.23 paneļdiskusijā, būs iespēja saņemt 2 punktus ZKU sertifikātam.
 • No plkst.16.30 norisināsies Mērnieku atpūtas spēļu sportiskā daļa – precizitātes uzdevumi ar supu, olu mešanas sacensības, profesionālo centrēšanās iemaņu demonstrējumi; stafete ar ūdens balonu, aklais futbols, u.c. aktivitātes.
 • Plkst.20.00 Mērnieku Atpūtas spēļu apbalvošana. Pēc tās – kopā būšana neformālā atmosfērā, lieliskā vietā pie ezera un ugunskura. Iespējama arī makšķerēšana Baļotes ezerā.
 • Pieteikšanās un apmaksas kārtība:
  • Dalības maksa Mērnieku atpūtas spēlēs 100 EUR komandai (komandā 2-5 dalībnieki).  
  • Iespējama nakšņošana teltīs kempingā “Ezerkrasti”.  
  • Citas nakšņošanas iespējas Jēkabpilī atrodamas šeit: https://visit.jekabpils.lv/lv/objekti/paliec/naktsmitnes/
  • LKĢA nodrošina uz ugunskura pagatavotu zupu un uzkodas pirms paneļdiskusijas, kā arī kafiju, tēju un dzeramo ūdeni visas dienas garumā.
  • Pieteikšanās Mērnieku Atpūtas spēlēm 2023 e-pastā email hidden; JavaScript is required
  • Visa aktuālā informācija par Mērnieku Atpūtas spēlēm pieejama LKĢA mājas lapā www.lkga.lv un LKĢA Facebook kontā.

Praktisks apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”

Dienu pirms Mērnieku Atpūtas spēlēm, 20.jūlijā, plkst.11.00 Jēkabpils novada Kūku pagasta kempingā “Ezerkrasti” tiek organizēts praktiskais apmācību kurss “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”. Tajā tiks apskatīta datu iegūšana, apstrāde un noformēšana atbilstoši spēkā esošajiem un plānotajiem normatīvajiem aktiem.  Apmācību dalībnieki veiks apsekošanas darbus dabā (t.sk. ar bezpilota gaisa kuģi) un aktu noformēšanu gan atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, gan ZKU darba grupā izstrādātajiem grozījumiem.

 Apmācību kursa ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja gūt priekšstatu par:

 • ZKU datu iegūšanas metodēm, to atšķirībām un priekšrocībām esošā un plānotā regulējuma izpratnē.
 • Iegūto datu apstrādi un noformēšanu atbilstoši spēkā esošajiem ZKU MK noteikumiem. 
 • Iegūto datu apstrādi un noformēšanu atbilstoši ZKU noteikumu darba grupā izstrādātajiem grozījumiem.

Par dalību praktiskajā apmācību kursā “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z” tiek piešķirti 4 punkti ZKU sertifikātam.

20.jūlijā, pēc praktiskā apmācību kursa “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z”, iespējama nakšņošana teltīs kempingā “Ezerkrasti”, pie Baļotes ezera. Iespējama arī makšķerēšana Baļotes ezerā.

Pieteikšanās un apmaksas kārtība:

 • Dalības maksa Mērnieku atpūtas spēlēs 100 EUR komandai (komandā 2-5 dalībnieki).  Pieteikšanās e-pastā email hidden; JavaScript is required.
 • Maksa par apmācību kursu  “Zemes kadastrālā uzmērīšana no A-Z” (abām apmācību kursa daļām – praktisko semināru 20.07.23 un paneļdiskusiju 21.07.23) –  50 EUR vienam dalībniekam. Katru apmācību daļu iespējams apmeklēt atsevišķi (apmaksas cena no tā nemainās). Pieteikšanās LMB portālā: https://lmb.lv/courses/256
 • Iespējams piedalīties tikai apmācībās vai tikai Mērnieku atpūtas spēlēs.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu rakstīt uz e-pastu: email hidden; JavaScript is required