Praktisks apmācību kurss “Pakalpojumu izmaksu aprēķini mērniecības nozarē” 26.01.2023

Praktisks apmācību kurss, lai uzlabotu zināšanas par sniegto pakalpojumu izmaksu aprēķiniem, kā arī praktiski sagatavotu sava uzņēmuma pakalpojuma izmaksas aprēķinu. 

Kursa apakštēmas:

  • izmaksu veidi, to ietekme uz darbības rezultātu;
  • pašizmaksu kalkulācijas metodes;
  • praktiskais darbs: pakalpojums izmaksu aprēķins, balstoties uz uzņēmuma pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu pozīcijām*.

*uz kursu apmeklējumu nepieciešama informācija par sava uzņēmuma izdevumiem, kuri tiks izmantoti tikai un vienīgi kursu praktiskajā daļā sava uzņēmuma pakalpojumu pašizmaksas aprēķinam (dalībniekiem, kuri pieteiksies apmācību kursam, tiks nosūtīta tabula, ar datiem, par kuriem nepieciešama informācija aprēķinu sagatavošanai). 

Ieguvumi:

  • Izpratne par tāmju sagatavošanu;
  • Zināšanas par pakalpojuma cenas veidošanu;
  • Sagatavots individuāls pakalpojuma izmaksu aprēķins.

Vieta/laiks:      2023.gada 26.janvārī, klātienē, Rīgā (norises vieta tiks precizēta), plkst. 15.00. 

Ilgums:            4 (četras) stundas.

Maksa:            EUR 90,00 vienam dalībniekam

50% atlaide LKĢA biedriem; 25% atlaide Mērnieku biedrības biedriem. 

Pasniedzējs:    Dr.oec. Vita Zariņa, profesore, finanšu konsultante.

Prasības apliecības  un materiālu saņemšanai: 

Sagatavots individuāls pakalpojuma izmaksu aprēķins.

Seminārs atbilst 4 akadēmiskajām stundām ĢD, ZKU un ZI sertifikāta veidam.

Semināram iespējams  pieteikties līdz 2023. gada 23.janvārim (ieskaitot).

Papildus informācija par organizatoriskiem jautājumiem, rakstot uz e-pastu: email hidden; JavaScript is required