Aizritējusi LKĢA Biedru sapulce 2023

10.novembrī aizvadīta LKĢA Biedru 2023.gada sapulce. Šogad tā pavadīta LKĢA 25. gadadienas svētku noskaņās. 

Biedru sapulce tika iesākta ar ieskatu LKĢA dibināšanas vēsturē, apkopojumu par tās mērķiem, uzdevumiem, vēsturiskajiem valdes locekļiem un vadītājiem. 

Ar savām atmiņām par LKĢA dalījās  tās ilggadējais vadītājs Juris Vītols. Par LKĢA dibināšanu pastāstīja Andris Mazkalniņš, kurš piedalījies LKĢA dibināšanas pilnsapulcē, ticis ievēlēts LKĢA pirmajā valdē un bijis tās izpilddirektors. Savās atmiņās par LKĢA dalījās arī Māris Virkavs un Ilze Dragone.

Pēc LKĢA retrospektīvā skatījuma, LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis iezīmēja LKĢA attīstības perspektīvu, savukārt, LKĢA valdes locekle Una Krutova apskatīja Ģeotelpisko datu un mērniecības nozares profesionālos nākotnes izaicinājumus.

LKĢA 25. gadadienā sveica Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pārstāvis, LKĢA valdes loceklis Armands Celms, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvis Valdis Bērziņš, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka un Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Aldis Pizāns.  

Pēc neliela ieskata par LKĢA ģeotelpisko datu un mērniecības atpazīstamības veicināšanas spēli “ĢEO-Inženieris” un atbalstu izstādes InterGeo 2023 apmeklējumam studentiem, tika pasniegtas pateicības tiem LKĢA biedriem, kuri atbalstījuši minētās iniciatīvas.

Biedru sapulce tika noslēgta ar nerformālām sarunām par ģeotelpisko datu un mērniecības nozarē aktuāliem jautājumiem.