Seminārs uzņēmumu vadītājiem par nodokļu nomaksas un godīgas konkurences veicināšanu.

10.novembrī, airBaltic Training mācību centrā norisinājās LKĢA organizētais seminārs mērniecības nozares uzņēmumu vadītājiem par nodokļu nomaksas un godīgas konkurences veicināšanu.

Semināra laikā Dr.oec., profesore un finanšu konsultante Vita Zariņa stāstīja par pakalpojuma cenas veidošanas teorētiskajiem pamatprincipiem, savukārt, LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis iepazīstināja ar vidējās mērniecības darba cenas aprēķina metodiku.  

Tāpat semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar LKĢA statistikas apkopojumu par mērniecības uzņēmumu paveikto darbu apjomiem, apgrozījumu, darbu vidējām cenām, darbiniekiem un produktivitātes rādītājiem 2022. gadā. 

Semināra noslēgumā SIA “Latvijasmernieks.lv” vadītājs stāstīja par efektivitāti mērniecības procesā.

Plašais semināra apmeklētāju skaits ļauj secināt par nodokļu nomaksas un godīgas konkurences jautājumu aktualitāti ģeotelpisko datu un mērniecības nozares uzņēmumu vadītāju vidū.

Paldies LKĢA valdes loceklim Aigaram Ansbergam, portāla mērnieks.lv pārstāvim Ikaram Kubliņam un LKĢA biedra SIA “Latvijasmērnieks.lv” vadītājam Rinaldam Smilgam par ieguldījumu semināra satura veidošanā.

Zemāk atrodamas semināra prezentācijas:

Pašizmaksa un cena, Vita Zariņa

Nozare skaitļos, Aigars Ansbergs, Mārtiņš Rutkovskis

Mērniecības nozare ceļā uz…, Ikars Kubliņš