Aizvadīta LKĢA Biedru sapulce 2021

2021.gada 23.jūlijā, Carnikavas novadpētniecības centrā, norisinājās LKĢA Biedru sapulce. 

Tajā ar prezentāciju attālināti piedalījās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, iepazīstinot ar kartogrāfu un ģeodēzistu nozari skaitļos. 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas (LĢIA) aģentūras direktors, pulkvedis Mārtiņš Liberts, klātienē uzstājās ar prezentāciju par LĢIA ieguldījumu kartogrāfijas jomā Latvijā. Pēc M.Liberta prezentācijas svinīgi tika parakstīts Sadarbības memorands starp LĢIA, LKĢA un LMB.

LKĢA Biedru sapulces atvērtās daļas noslēgumā Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore V.Narnicka informēja par VZD aktualitātēm.

Biedru sapulces slēgtajā daļā notika valdes locekļa ievēlēšana – LKĢA valdē tika ievēlēts SIA “Meto Pro” pārstāvis Andis Strēlis.

Tāpat Biedru sapulces slēgtajā daļā tika apstiprināta LKĢA statūtu aktualizētā redakcija.

Sapulces noslēgumā tās dalībnieki brīvā atmosfērā iesaistījās neformālās sarunās.

2021.gada LKĢA biedru sapulci apmeklēja 65% tās biedru. 

Paldies visiem, kuri rada iespēju tikties klātienē!