Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedru sapulcē piedalīsies augstas valsts amatpersonas

2021.gada 23.jūlijā, Carnikavas novadpētniecības centrā, tiek rīkota ikkgadējā LKĢA biedru sapulce, kurā tās biedriem būs iespēja novērtēt iepriekšējā gadā paveikto. 

Biedru sapulcē ar uzrunu uzstāsies trīs nozares nozīmīgākie valsts iestāžu partneri.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore I.Jaunzeme, kura informēs par kopīgi paveikto mērniecības nozarē strādājošo komersantu nodokļu nomaksas veicināšanas jomā. Minētā sadarbība starp LKĢA un VID tiek veikta pamatojoties uz 2020.gada nogalē noslēgto vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore V.Narnicka informēs par sasniegto VZD un LKĢA 2020.gada nogalē noslēgtās vienošanās ietvaros, kas paredz savstarpējo sadarbību mērniecības un zemes ierīcības politikas ieviešanas un īstenošanas politikā.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) direktors M.Liberts LKĢA Biedru sapulces ietvaros svinīgi parakstīs trīspusējo vienošanos par sadarbību ar LKĢA un Latvijas mērnieku biedrību, ar mērķi paaugstināt savstarpējo līdzdalības efektivitāti ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas apritē un kopīgā izmantošanā, kā arī atkalizmantošanas politikas ieviešanas un īstenošanas procesā.

Galvenie LKĢA mērķi ir veicināt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, aktīvi līdzdarbojoties mērniecības nozares politikas veidošanā un īstenošanā. Izstrādāt kvalitātes un uzņēmējdarbības vides pārbaudes kritērijus.

LKĢA ir aktīvi strādājusi pie izvirzīto mērķu sasniegšanas, veicinot mērniecības, ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpisko datu nozares uzņēmumu profesionālās kvalifikācijas izaugsmi, uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī kopīgā nozares politikas veidošanas procesā ar Valsts zemes dienestu un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru.