Apmācību kurss par Globālās Navigācijas Satelītu sistēmām – GNSS.

Apmācību kurss sniegs priekšstatu par GNSS tehnoloģiju attīstību un radiofrekvenču izmantošanu GNSS iekārtās, veicot mērniecības darbus Latvijā.

Kursa apakštēmas:

  • Uztvērēju uzbūve
  • NMEA ziņojumu struktūra
  • Sensori, moduļi, pieslēguma porti:
  • GNSS UHF base/rover risinājums
  • GNSS GSM base/rover risinājums
  • L1, L2, L5 frekvences
  • CORS bāzes stacijas
  • GNSS un bezpilota gaisa kuģi – (RTK/PPK)
  • GNSS SBAS Latvijā
  • Koordinātas, ģeoīda modeļi

Vieta/laiks:      2022. gada 12.aprīlī, plkst. 9.00,  platformā MS Teams.

Ilgums:        5 (piecas) stundas.

Maksa:             EUR 100,00 VIENAM MĒRNIEKAM UN TĀ PALĪGAM (palīgs piedalās klausīšanās režīmā, nesaņemot punktus/apliecību par kvalifikācijas paaugstināšanu).

50% atlaide LKĢA biedriem; 25% atlaide Mērnieku biedrības biedriem. 

Pasniedzēji:          Jānis Zvirgzds, RTU Ģeomātikas katedra; Andrejs Veliks, SIA “A-GEO”.

Pilns kursa apraksts un pieteikšanās šeit.