LKĢA piedalās izstādē “Skola 2022”

Nedēļas nogalē no 11. līdz 13.martam, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija piedalījās izstādē “Skola 2022”, Ķīpsalas izstāžu zālē. 

LKĢA stendā interesentiem bija iespēja uzzināt par iespējām apgūt mērnieka profesiju, kā arī aprunāties ar studentiem, kuri studē mērniecību. Pēc aptuvenām aplēsēm, trīs dienu laikā LKĢA stendu apmeklēja aptuveni 150 apmeklētāji, kuri pastiprināti interesējās par iespējām studēt mērniecību. 

Ņemot vērā, ka pēdējos gados samazinās kopējais studējošo skaits, aktuāls kļūst arī jautājums par jauniešu uzrunāšanu un aicināšanu apgūt mērnieka profesiju. Studējošo skaita samazinājums atsaucas mērniecības nozarē, kā kvalificēta darba spēka trūkums.

LKĢA uzsākusi aktīvi strādāt pie mērnieka profesijas atpazīstamības veidošanas jauniešu vidū, ar mērķi celt mērnieka profesijas prestižu un aicināt jauniešus izvēlēties apgūt mērnieka profesiju.