Grozījumi normatīvajos aktos

Janvārī ir stājušies spēkā normatīvo aktu grozījumi:

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, skatīt šeit
Konsolidētie noteikumi, skatīt šeit

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, skatīt šeit
Konsolidētie noteikumi, skatīt šeit

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.46 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”, skatīt šeit
Konsolidētie noteikumi, skatīt šeit