Janvāra valdes sēde 14.01.2015. plkst.16.00, Senču ielā 6

Janvāra valdes sēde notiks 14.01.2015.

Tēmas:

1)LKĢA pārstāvniecība padomēs (MKP,ITSP);
2)ITSP jaunumi;
3)Pāreja uz EVRS;
4)grozījumi Zemes ierīcības likumā;
5)Par memorandiem;
6)Par LMB apbalvojumiem;
7)Pilnsapulce;
8)Citi jautājumi