Izsludināta pieteikšanās pirmajam no trim kursiem par tālizpētes datu izmantošanu

Izsludināta pieteikšanās profesionālās pilnveides apmācību kursam “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana ADTI un inženierģeodēzijā”.

Minētais kurss ir pirmais no trīs apmācību kursu sērijas. Jūnijā un augustā LKĢA sniegs iespēju papildināt zināšanas par tālizpētē iegūto datu izmantošanu zemes kadastrālajā uzmērīšanā un derīgo izrakteņu krājumu aprēķinos.

Pieteikties apmācību kursam, kā arī iepazīties ar tā aprakstu iespējams sadaļā Profesionālās pilnveides apmācības.