Starptautiskās izstādes “InterGeo” apmeklējums pēdējo kursu studentiem

2023.gadā LKĢA, sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU), uzsāka jaunu aktivitāti – organizēt starptautiskās izstādes “InterGeo” apmeklējumu LBTU un RTU pēdējo kursu studentiem un pasniedzējiem. Pateicoties mērniecības uzņēmumu atsaucībai un atbalstam, tika nodrošināts izstādes apmeklējums četrdesmit pieciem LBTU un RTU studentiem un pasniedzējiem. 

Starptautiskā izstāde “InterGeo” ir vadošais notikums ģeotelpiskās informācijas jomā, kurā ik gadu tiekas speciālisti no dažādām organizācijām un valstīm, lai iepazīstos ar aktuālajiem sasniegumiem ģeotelpiskās informācijas iegūšanā, apstrādē un izmantošanā. 2023.gadā izstādes uzsvars bija vērsts uz ģeodatiem kā būvju informācijas modelēšanas (BIM) procesa būtisku sastāvdaļu, kas nodrošina būvniecības darbu efektivitāti, digitalizāciju un ilgtspēju. 

Izstādes apmeklējums paplašina studentu priekšstatu par ģeotelpisko datu izmantošanas iespējām, kā arī sniedz ieskatu jaunākajās tehnoloģiju attīstības tendencēs. Ceram, ka minētā pieredze būs par pamatu, lai radītu jaunus produktus un pakalpojumus arī Latvijā.

LKĢA skatījumā izstādes apmeklējums ir būtiska topošo ģeotelpisko datu inženieru pieredze, tas sniedz ieskatu moderno tehnoloģiju pasaulē, kas arvien straujākiem soļiem ienāk gan mūsu ikdienā, gan mērniecības nozarē. Tāpat šādos braucienos ir iespēja dibināt starptautiskus kontaktus. 

Pēc izstādes “InterGeo 2023” apmeklējuma, lūdzām studentiem atbildēt uz 3 jautājumiem. Esam apkopojuši atbildes un vēlamies ar tām dalīties, lai jūs pārliecinātu par studentu ieguvumiem:

1.     Kas bija lielālais pārsteigums apmeklējot Intergeo izstādi?

Studentus viennozīmīgi pārsteidza izstādes plašums, daudzveidība, kā arī cik dažādi ir uzņēmumi, gan pēc to lieluma, gan piedāvātā produktu un pakalpojumu klāsta. Studenti atzina, ka dažādi mērniecības nozarē piedāvātie problēmu risinājumi ir daudzsološi un noteikti vēl attīstāmi. Atzinīgi tika novērtēts arī tas, ka pie dažiem stendiem bija nozares speciālisti no Latvijas, kuri varēja iepazīstināt ar konkrēto produktu vai tehnoloģiju funkcijām latviešu valodā. Braucot uz izstādi studenti nebija gaidījuši, ka izstāde būs tik liela un grandioza.

2.     Kādas tehnoloģijas Tevi pārsteidza?

Studenti visi kā viens atzina, ka mūsdienu modernās tehnoloģijas atvieglo mērnieka ikdienu un nu jau mērnieks apvidū var strādāt viens pats. Jauniešus pārsteidza jaunākie lidaparāti un roboti, lāzerskeneri, ūdens izpētes ierīces, kā arī planiera tipa “drons”. Izstādes apmeklētāji atzina, ka tehnisko iekārtu dizains nu jau arī ieņem būtisku lomu uzņēmuma/ražotāja atpazīstamībā. Ne tikai produkta funkcionalitāte tiek novērtēta, bet arī dizains.

3. Vai ieguvi jaunus kontaktus un vai šāds brauciens studentiem ir noderīgs?

Visi studenti atzina, ka ir ieguvuši kontaktus – gan starptautiskus, gan arī no tautiešiem. Jāizceļ vienas studentes iegūtie kontakti Šveicē. Kā studente stāsta, tad “Iepazinos ar Šveices mērniecības uzņēmuma projektu menedžeri, kurš piedāvāja izskatīt darba iespējas Šveicē. Ņemot vērā faktu, ka nākamā gada pavasarī mums ir paredzēta skolas prakse, šodien ar e-pasta starpniecību tika uzrunāts šī uzņēmuma pārstāvis par iespējamo profesionālās prakses iespēju Šveicē. Šis brauciens viennozīmīgi likās ļoti noderīgs. Pateicoties braucienam ikvienam interesentam bija  iespēja ne vien iegūt jaunus kontaktus, bet arī apskatīt ģeodēzijas instrumentu jaunākās tehnoloģijas un iepazīties ar to pielietojumu  nozares jomā. Liels paldies sponsoriem un atbalstītājiem par šo iespēju!”. 

Paldies LKĢA valdes loceklim Armandam Celmam par iniciatīvas realizēšanu un brauciena organizēšanu.

Kā arī liels paldies mērniecības nozares uzņēmumiem, kuri atbalstīja minēto LKĢA iniciatīvu: SIA “GEO Development”, SIA “Latvijasmernieks.lv”, SIA “Ametrs”, SIA “Ģeodēzists”, SIA “Delta Kompānija”, SIA “TERRA TOPO”, SIA “A Komanda”, SIA “LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS”, SIA “TOPOPROJEKTS”, SIA “PARNAS Pro Kompānija”, SIA “Ģeometrs”, SIA “MikroKods”, SIA “Vides Izpēte”, SIA “MDC”; SIA “Ventmetrs”, SIA “Rīgas Mērnieks”, SIA “TP Aģentūra”, SIA “GPS Partners”, SIA “GeoStar”, SIA “A-GEO”, SIA “Hadlat Invest”, SIA “Rūķis AG”, SIA “Geo Mērniecība”, Dainis Baškers, SIA “GEO Jūrmala”.

Aicinām arī šogad atbalstīt izstādes “InterGeo 2024” apmeklējumu studentiem, šī gada 24.-26.septembrī, Štutgartē, Vācijā.