Par LMB apbalvojumu

Latvijas Mērnieku biedrība atgādina, ka atkal jau gads ir pagājis un ir laiks atcerēties un izvirzīt mūsu – MĒRNIECĪBAS – nozares cilvēkus LMB apbalvojumu saņemšanai. Ierosinājumus par LMB apbalvojumu GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU piešķiršanu iesnieguma formā tiek gaidīti LĪDZ...
More...

LU 74. Zinātniskā konference

Ir uzsākts darbs pie tradicionālās, nu jau LU 74. zinātniskās konferences plānošanas un organizēšanas! Konference notiks DAC Jelgavas ielā 1 no 2016. gada 25. 01.2015. – 05. 02.2016. Ir ieplānota arī Ģeomātikas sekcija 05. 02.2016. Ziņojumu tēmas un tēzes jāiesniedz...
More...

Aicinājums studēt zemes ierīcību LLU

Latvijas tautsaimniecībā ir pieprasīti speciālisti mērniecībā, zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā, īpaši pēdējā laikā. Izmanto iespēju studēt  zemes ierīcību un mērniecību pilna un nepilna laika studijās, jo līdz 24.augustam notiek papildus uzņemšana. Vēl ir brīvas 12...
More...

Š.g. 25.februārī MK sadarbības memorandam pievienojās 33 jaunas nevalstiskās organizācijas, t.sk. LMB un LKĢA

Trešdien, 25.februārī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma kopā ar Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušajām NVO vienojās par būtiskākajām 2015.gada prioritātēm – NVO fonda izveide Latvijā, tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte, valsts drošība. Memorandu parakstījušo organizāciju...
More...