11.12.2013. valdes sēdē izskatītās tēmas

Zemes ierīcības (ZI) speciālistu un zemes kadastrālās uzmērīšanas (KU) veicēju sertifikātu apvienošana. Viedokļi un diskusijas. Zemes konsolidācija Zemes pārvaldības likuma projekta izpratnē http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument 02.12.2013. Ministru kabineta komitejas sēdē iekļauts jautājums par KU noteikumu grozījumiem. Atskaite par šo sēdi. http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mkksedes/saraksts/s/protokols/?protokols=2013-12-02 Citi...
More...

Seminārs Preiļos 20.02.2013., plkst.10.00

LKĢA, sadarbībā ar VZD, SIA Mikrokods, SIA MDC, SIA GeoStar, SIA Ģeodēzists, SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC, 20.02.2013. plkst.10.00 rīko izbraukuma bezmaksas semināru Preiļos (Preiļu novada Domes telpās, Raiņa ielā 17 ). Semināra tēma: par ADTI uzturēšanas un datu...
More...