13.01.2016.valdes sēdes tēmas

Šī gada pirmā valdes sēde notiks 13.01.2016., plkst.16.00, Senču ielā 6, Rīgā. 1)ZIP izstrādes noteikumu projekts. 2)”Rīgas ūdens”cenrādis 3)VZD atteikumi 4)Sporta spēles. 5)Par Atklāto vēstuli Tieslietu ministrijai 6)Kopsapulce.  Formāts, vieta, laiks. 7)Atskaite par LLU zinātnisko konferenci. 8)Citi...
More...

Par LMB apbalvojumu

Latvijas Mērnieku biedrība atgādina, ka atkal jau gads ir pagājis un ir laiks atcerēties un izvirzīt mūsu – MĒRNIECĪBAS – nozares cilvēkus LMB apbalvojumu saņemšanai. Ierosinājumus par LMB apbalvojumu GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU piešķiršanu iesnieguma formā tiek gaidīti LĪDZ...
More...

LU 74. Zinātniskā konference

Ir uzsākts darbs pie tradicionālās, nu jau LU 74. zinātniskās konferences plānošanas un organizēšanas! Konference notiks DAC Jelgavas ielā 1 no 2016. gada 25. 01.2015. – 05. 02.2016. Ir ieplānota arī Ģeomātikas sekcija 05. 02.2016. Ziņojumu tēmas un tēzes jāiesniedz...
More...

06.11.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1.Sertifikācijas grupas atskaite; 2.Elitas Baklānes-Ansbergas 10.09.2015.vēstule; 3.Vertikālie mērījumi būvju izpildmērījumos; 4.VZD cenrāža projekts; 5.Dalība LTRK aktivitātēs; 6.Sporta spēles; 7.Par KU pārbaudes  programmu; 8.Ceļu izpildmērījumi; 9.LTRK Rīgas nodaļa; 10.Citi...
More...