Par LMB apbalvojumu

Latvijas Mērnieku biedrība atgādina, ka atkal jau gads ir pagājis un ir laiks atcerēties un izvirzīt mūsu – MĒRNIECĪBAS – nozares cilvēkus LMB apbalvojumu saņemšanai. Ierosinājumus par LMB apbalvojumu GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU piešķiršanu iesnieguma formā tiek gaidīti LĪDZ...
More...

LU 74. Zinātniskā konference

Ir uzsākts darbs pie tradicionālās, nu jau LU 74. zinātniskās konferences plānošanas un organizēšanas! Konference notiks DAC Jelgavas ielā 1 no 2016. gada 25. 01.2015. – 05. 02.2016. Ir ieplānota arī Ģeomātikas sekcija 05. 02.2016. Ziņojumu tēmas un tēzes jāiesniedz...
More...

06.11.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1.Sertifikācijas grupas atskaite; 2.Elitas Baklānes-Ansbergas 10.09.2015.vēstule; 3.Vertikālie mērījumi būvju izpildmērījumos; 4.VZD cenrāža projekts; 5.Dalība LTRK aktivitātēs; 6.Sporta spēles; 7.Par KU pārbaudes  programmu; 8.Ceļu izpildmērījumi; 9.LTRK Rīgas nodaļa; 10.Citi...
More...

14.10.2015.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1)LKĢA dalība LTRK; 2)VZD cenrāža projekts http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40370335; 3)Kadastra un Zemesgrāmatas integrētie pakalpojumi; 4)Atskaite par sertifikācijas darba grupu; 5)Atskaite par ZIP 18.09.2015.sanāksmi; 6)Īsa informācija par edoc; 7)citi...
More...

Aicinājums studēt zemes ierīcību LLU

Latvijas tautsaimniecībā ir pieprasīti speciālisti mērniecībā, zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā, nekustamā īpašuma kadastrā un vērtēšanā, īpaši pēdējā laikā. Izmanto iespēju studēt  zemes ierīcību un mērniecību pilna un nepilna laika studijās, jo līdz 24.augustam notiek papildus uzņemšana. Vēl ir brīvas 12...
More...

10.06.2015. valdes sēde

Ikmēneša valdes sēde notiks 10.06.2015., Senču ielā 6, plkst.16.00 Tēmas: Par 11.06.2015. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēdi. Par 16.06.2015. Sertifikācijas grupas sanāksmi. VZD skaidrojuma projekts par skenētajiem dokumentiem. Par LKĢA dalību LRTK . Par Licences darbības laikā pieļauto kļūdu labošanu....
More...

13.05.2015. valdes sēde

13.05.2015. valdes sēdē izskatāmās tēmas: 1)Kadastrālā uzmērīšana kā bizness; 2)Nozares pētījumi, statistika par uzņēmumiem; 3)Sertifikācijas darba grupas atskaite; 4)ZIP noteikumu projekts; 5)Citi...
More...