Notikusi ikgadējā LKĢA biedru pilnsapulce

09.03.2016. Rīgā notika ikgadējā LKĢA pilnsapulce. Šī gada galvenais LKĢA biedu uzdevums bija ievēlēt jaunu valdi un jaunu LKĢA valdes priekšsēdētāju. Pilnsapulcē piedalījās 21 biedrs no 22, t.i., 95% no kopējā biedru skaita. Sapulces dalībnieki izteica pateicību par darbu ilggadējam...
More...

Kopsapulce notiks 09.03.2016.

Ir noslēdzies kārtējais LKĢA atskaites gads. Kā LKĢA veicies kopumā, kas izdarīts, kas būtu jādara nākotnē, to pārrunāsim LKĢA ikgadējā KOPSAPULCĒ, š.g. 09.03., plkst 17.00. Kopsapulces laiks izvēlēts ikmēneša valdes sēdes laikā-otrā mēneša trešdienā. Kopsapulces vieta-Nometņu 62 a, Rīga, krodziņā...
More...

LKĢA un LMB sagatavotā atklātā vēstule

2016. gada 7. janvārī darbību ir uzsākusi jaunā Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (turpmāk VMD ĢIS). 2016. gada 7. februārī TV3 raidījumā ‘’Nekā personīga’’ tika pārraidīts sižets, kurš tieši skar mērniecības nozari. Atsaucoties uz problēmu, LKĢA un LMB ir...
More...

10.09.2016.valdes sēdē izskatītās tēmas

Valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1)12.02.2016. starpministriju sanāksme par noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”” (VSS-1287). 2)Par Lursoft abonēšanu 3)Meža dienesta jaunā ĢIS sistēma un problēmas 4)Atteikums no...
More...

13.01.2016.valdes sēdes tēmas

Šī gada pirmā valdes sēde notiks 13.01.2016., plkst.16.00, Senču ielā 6, Rīgā. 1)ZIP izstrādes noteikumu projekts. 2)”Rīgas ūdens”cenrādis 3)VZD atteikumi 4)Sporta spēles. 5)Par Atklāto vēstuli Tieslietu ministrijai 6)Kopsapulce.  Formāts, vieta, laiks. 7)Atskaite par LLU zinātnisko konferenci. 8)Citi...
More...