LKĢA izziņo sporta spēļu datumu un formātu

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas organizētās sporta spēles  notiks 2018.gada 2.jūnijā, Nītaures estrādē, Amatas novadā. Spēļu formāts būs auto orientēšanās ar uzdevumiem. Asociācija aicina mērniekus laicīgi rezervēt šo laiku kopīgajām aktivitātēm. Uz tikšanos...
More...

LMB rīkots seminārs mērniekiem

09.03.2018. Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk LMB) organizēja savu ikgadējo mērnieku kopsapulci, kurā tika pārvēlēti 3 valdes locekļi, un par LMB  valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Una Krutova. Apsveicam Unu ar stāšanos amatā! Tālāk sekoja seminārs, kurā aktuālākā tēma bija publicētais LR...
More...

LR Valsts kontroles ziņojums

20.02. ir publicēts Valsts kontroles ziņojums “Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?” (turpmāk-ziņojums). LKĢA aicina gan kolēģus, gan pasūtītājus iepazīties ar ziņojumu  un savu viedokli veidot, pamatojoties uz ziņojumu kopumā, nevis uz masu mēdijos un...
More...

Sporta spēles 2017

Latvijas Mērnieku sporta spēles šogad notiks no 18. līdz 20. augustam, Talsu novadā, Kamparkalnā. Latvijas Mērnieku biedrība aicina pieteikties spēlēm uz e-pastu email hidden; JavaScript is required. Komandām, kas pieteiksies līdz jūlija beigām, būs jāmaksā mazāka dalības maksa (no 100...
More...

LKĢA un LMB iebildumi par MK noteikumu projektiem

15.12.2016. Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi””(VSS-1215) http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40406830 LKĢA un LMB iebildumu vēstuli skatīt: šeit Tā kā iebildumi netika ņemti vērā, tad otru iebildumu...
More...

14.06.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1) Personu datu drošība (lektore Agnese Boboviča). 2) 12.05. 2017.  Darba grupas tikšanās par reālā laika servisu validācijas normatīvā regulējuma izvērtēšanu. 3) 13.05. 2017. tikšanās par Eiropas Zemes atskaites sistēmas jaunāko realizāciju. 4) 01.06. 2017. tikšanās ar Valsts kontroli. 5)...
More...

12.04.2017.valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1.  ADTI un datu turētāju izcenojumi. 2.  Cenu aptauja datu turētājiem. Krimulda. 3.  09.03.2017. notikusī sanāksme RŪ. 4.  Anduļa Vāvera iesniegums. 5.  Vēstule no SIA “MaksGeo”. 6.  29.03.2017. MKP sanāksmes atskaite. 6.1.  Plānotie MK noteikumu Nr.1019 grozījumi. 6.2.  Par MK...
More...