09.11.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1) 28.09.2016. valdes sēdes protokola saskaņošana. 2)Tikšanās ar LVRTC pārstāvi Romānu Višņakovu. 3)Mk noteikumi Nr.505″Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. ZIP saskaņošanas kārtība. 4)Diskusija par TRIMBLE VRS statusu Latvijā. 5)Kadastra kartes informācija būvprojektos. 6)VZD arhīva digitalizācija. 7)Citi...
More...

28.09.2016. valdes sēdē izskatītās tēmas

28.09.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1.10.08.2016. valdes sēdes protokola saskaņošana 2.Fotofiksāža izpildmērījumu (IM) laikā pie atvērtas tranšejas. 3.Par MK noteikumu Nr.281 55.p.skaidrojumu. Atbilde uz iesniegumu. 4.IM viltošana. 5.Mērniecības uzņēmumu reģistrs-vispārēja diskusija 6.MKP sēdes atskaite 7.Piedalīšanās Latvijas mežu īpašnieku biedrības kopsapulcē...
More...

10.08.2016. valdes sēdē izskatītās tēmas

Augusta valdes sēde notika 10.08.2016. Izrunātās tēmas: 1.Diskusija un viedokļu apmaiņa par plānoto vienoto VZD papīra dokumentu glabātavu/arhīvu. Sarunā piedalījās VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. 2.08.09.2016. paredzētajā Mērniecības konsultatīvās padomes sēdē viena no tēmām ir: “Iespējamā zemes kadastrālās uzmērīšanas precizitātes mežā maiņa...
More...

Sporta spēles 2016 noslēgušās

Ir noslēgušās ikgadējās Mērnieku sporta spēles. Šogad spēles notika “Ķenča zīmē”  Tukuma novada “Sveikuļos” Saliedētākās un stiprākās komandas kopvērtējumā šogad bija: 1. “METO PRO GROUP” 2. “TerraTopo” 3.”Latīpašums”, jeb “Visu ar mēru”   Uzvarētāji pa sporta veidiem: Volejbols: “Latīpašums” Strītbols:...
More...

Mērnieku sporta spēles 2016

Šogad sporta spēles paredzētas 29.-31.jūlijā atpūtas bāzē ‘’Sveikuļi’’, Tukuma novadā. http://www.sveikuli.lv/ Lūgums šos datumus laicīgi rezervēt nozares sportiskajām aktivitātēm....
More...

Noslēdzies jauno mērnieku konkurss

  Š.g. 27.aprīlī noslēdzās nu jau par tradīciju kļuvušais ikgadējais jauno mērnieku konkurss “Vai esi mērnieks Nr.1?”, kas katru gadu pulcē erudītākos studentus no trīs universitātēm, kuras sagatavo jaunos mērniecības speciālistus  – Rīgas Tehniskā universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas...
More...

Īss atskats vēsturē par sertificēšanu

LKĢA sniedz īsu atskatu vēsturē par jautājumiem, kas saistīti ar mērnieku sertifikāciju (ar klāt pievienotiem dokumentiem, vēstulēm). 2014.gada pavasarī projekta „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138...
More...

13.04.2016.valdes sēdes tēmas

Jaunās valdes pirmā valdes sēde notiks 13.04.2016. plkst.16.00 Senču ielā 6. Tēmas: 1)LKĢA nākotne un vīzijas. 2)LKĢA pārstāvniecība padomēs un komisijās. 3)Atskaite par pēdējo MKP (02.03.2016.) sanāksmi. 4)LKĢA veidlapas apstiprināšana 5)Sporta spēles 6)Nepadarīto darbu aktualitāte. 7)Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra...
More...