Aicinājums pieteikties kvalifikācijas celšanas kursiem 10.03.2020. “Komunikācijas konflikti un to risināšanas iespējas mērnieka darbā”

Laipni aicinām 10.03.2020. no plkst 10.00 līdz 17.00 uz kvalifikācijas celšanas kursiem “Komunikācijas konflikti un to risināšanas iespējas mērnieka darbā”. Lektori: Ēvalds Ciematnieks, sertificēts mērnieks, stastīs par nozares profesionālajiem specifiskajiem jautājumiem, kuros pilnveidojot sevi, mērnieks spētu izvairīties no iespējamām konfliktsituācijām un...
More...

Atgādinājums sertificētajām personām par sertifikāta pārreģistrāciju

2019. gada 29. augustā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – ABC) izsūtīja vēstuli sertificētajām personām par lēmumu izbeigt Sertificēšanas biroja darbību ar 2019. gada 30. septembri. MK noteikumi Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 25.punkts...
More...

Īss atskats vēsturē par mērnieku sertifikāciju.

LKĢA sniedz īsu atskatu vēsturē par jautājumiem, kas saistīti ar mērnieku sertifikāciju (ar klāt pievienotiem dokumentiem, vēstulēm). 2014.gada pavasarī projekta „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138...
More...

Par sertificēto personu pārreģistrēšanos

2019. gada 29. augustā SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” (turpmāk – ABC) izsūtīja vēstuli sertificētajām personām par lēmumu izbeigt Sertificēšanas biroja darbību 2019. gada 30. septembrī. Atsaucoties uz minēto informāciju, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība aicina sertificētās personas pārreģistrēties. Lai sertificētām...
More...

Informācija studēt gribētājiem!!!

Gan LLU, gan RTU turpina uzņemšanu brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās. Sīkāka informācija par LLU programmām šeit.  Papildus uzņemšana notiek arī programmā “Zemes ierīcība un mērniecība”, kurā studenti apgūst zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt...
More...

Mērniecības konsultatīvās padomes (MKP) 16.05.2019.sēde

LKĢA uz MKP sēdi pieteica vairākus nozarei būtiskus jautājumus. LKĢA sniedz informāciju par šo konkrēto jautājumu izskatīšanu un tālāku virzību: Par Mērniecības konsultatīvās padomes (MKP) nolikuma 6.,7.punkta grozījumiem, saistībā ar MKP risināto jautājumu izskatīšanas kārtību un saistībā ar tiem pieņemto...
More...

Ievēlēts jauns LKĢA valdes sastāvs

Vakar, 14.03.2019., notika ikgadējā Latvijas Kartokrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedru kopsapulce. Turpmākajā trīs gadu LKĢA darbības ciklā valdē darbosies sekojoši valdes locekļi: -valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis , SIA „GEO Development”; -valdes loceklis Juris Vītols , SIA „DELTA KOMPĀNIJA”; -valdes loceklis...
More...