08.02.2017. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1.11.01.2017. valdes sēdes protokola projekta saskaņošana 2.Kopsapulce-laiks, vieta, formāts 3.Turpinājām tēmu par datu turētāju izcenojumiem 4.Pazemes tīklu uzrādīšana topo plānā 5.Pierobežnieku uzaicināšana elektroniski 6. MKP tēmas no LKĢA? 7.07.02.2017. paredzēta LĢIA organizētā darba grupas sanāksme par GP bāzes staciju validāciju, atskaite....
More...

11.01.2017. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Janvāra valdes sēde notika 11.01.2016., Mārupes ielā 20. Tēmas: 1. Valdes sēdes 14.12.2016. protokola projekta saskaņošana 2. 2015. nozares statistikas dati. 3. Datu uzturētāju izcenojumi 4. LKĢA iekšējā kārtība. 5. Par arhīviem. 6. No  iepriekšējās valdes sēdes. Par  ADTI noteikumu 39 un 40 punktu 7. Kopsapulce-formāts, laiks, vieta 8. Nozares pārstāvju apbalvojumi 9. Jauna biedra apstiprināšana...
More...

14.12.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Gada noslēdzošā valdes sēde notika 14.12.2016.,  Mārupes ielā 20. Izskatītās tēmas: 1. 09.11.2016. protokola projekta saskaņošana 2. 2014.g. un 2015.g statistikas apkopojums un LKĢA turpmākā darbība 3. Svešu darbu parakstīšana 4. ADTI darbu kvalitāte 5. LKĢA iekšējā kārtība 6  Atskaite par tēmām no iepriekšējās valdes sēdes (ZIP un kamerālā pārzīmēšana)....
More...

2016.gada 16.decembrī notiks promocijas darba aizstāvēšana ģeodēzijā.

Promocijas darbu “Augstas precizitātes tehnoloģiju pielietojuma novērtējums zemes garozas kustību novērojumiem Latvijā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai 2016. gada 16. decembrī plkst. 14.15 Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 213. auditorijā aizstāvēs Diāna Haritonova. Darbs izstrādāts Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas katedrā. Sīkāk skatīt:...
More...

09.11.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi

Tēmas: 1) 28.09.2016. valdes sēdes protokola saskaņošana. 2)Tikšanās ar LVRTC pārstāvi Romānu Višņakovu. 3)Mk noteikumi Nr.505″Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. ZIP saskaņošanas kārtība. 4)Diskusija par TRIMBLE VRS statusu Latvijā. 5)Kadastra kartes informācija būvprojektos. 6)VZD arhīva digitalizācija. 7)Citi...
More...

28.09.2016. valdes sēdē izskatītās tēmas

28.09.2016. valdes sēdē izskatītie jautājumi: 1.10.08.2016. valdes sēdes protokola saskaņošana 2.Fotofiksāža izpildmērījumu (IM) laikā pie atvērtas tranšejas. 3.Par MK noteikumu Nr.281 55.p.skaidrojumu. Atbilde uz iesniegumu. 4.IM viltošana. 5.Mērniecības uzņēmumu reģistrs-vispārēja diskusija 6.MKP sēdes atskaite 7.Piedalīšanās Latvijas mežu īpašnieku biedrības kopsapulcē...
More...

10.08.2016. valdes sēdē izskatītās tēmas

Augusta valdes sēde notika 10.08.2016. Izrunātās tēmas: 1.Diskusija un viedokļu apmaiņa par plānoto vienoto VZD papīra dokumentu glabātavu/arhīvu. Sarunā piedalījās VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. 2.08.09.2016. paredzētajā Mērniecības konsultatīvās padomes sēdē viena no tēmām ir: “Iespējamā zemes kadastrālās uzmērīšanas precizitātes mežā maiņa...
More...

Sporta spēles 2016 noslēgušās

Ir noslēgušās ikgadējās Mērnieku sporta spēles. Šogad spēles notika “Ķenča zīmē”  Tukuma novada “Sveikuļos” Saliedētākās un stiprākās komandas kopvērtējumā šogad bija: 1. “METO PRO GROUP” 2. “TerraTopo” 3.”Latīpašums”, jeb “Visu ar mēru”   Uzvarētāji pa sporta veidiem: Volejbols: “Latīpašums” Strītbols:...
More...