Apmācību kurss “BEZPILOTA GAISA KUĢU (DRONU) LIETOŠANAS PAMATPRINCIPI UN TO PIELIETOŠANA MĒRNIECĪBĀ”

LKĢA, sadarbībā ar LMT Dronu centru, 2022.gada 8.februārī rīko profesionālās pilnveides apmācības par normatīvo regulējumu dronu lidojumu veikšanai un praktiskas zināšanas par dronu un to lidojumu tehniskajiem aspektiem. Kursa apakštēmas: Normatīvais regulējums, kas regulē bezpilota gaisa kuģus un to lidojumus. Pilota reģistrēšanās kārtība,...
More...

Apmācību kurss “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.”

2022.gada 19.janvārī LKĢA organizē profesionālās pilnveides apmācības “Elektroniskie dokumenti un paraksti. Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.”  Apmācību kursa pirmajā daļā, Dr.oec., Mg.paed., RSU docentes Ievas Kalves vadībā būs iespējams pilnveidot zināšanas par e-dokumentiem un e-parakstu. Savukārt, kursa otrajā daļā VZD pārstāve VZD...
More...

Profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”

14.decembrī visus interesentus aicinām apmeklēt LKĢA organizētās profesionālās pilnveides apmācības “Finanšu pamati mērniecības pakalpojumu sniedzējiem”. Apmācības vadīs profesore, finanšu konsultante Dr.oec. Vita Zariņa. Apmācību laikā būs iespēja atjaunot un papildināt zināšanas par izmaksu veidiem, to ietekmi uz darbības rezultātu; pašizmaksu kalkulācijas...
More...

Aicinām piedalīties aptaujā par CAD platformu lietošanas paradumiem

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, sadarbībā ar SIA “Mikrokods”, ir sagatavojusi jautājumus par CAD platformu lietošanas paradumiem mērniecībā un Bentley programmatūras ADTI datnes uzlabojumiem. Aptaujas mērķis ir gūt priekšstatu par mērniecības programmatūras lietošanas paradumiem mērnieku vidū un uzlabot tās funkcionalitāti. ...
More...

Apmācību kurss “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem” 4.novembrī

Aicinām apmeklēt LKĢA organizēto profesionālās pilnveides apmācību kursu “Ar tālizpētes metodi iegūto datu pielietošana derīgo izrakteņu krājumu aprēķiniem”. Apmācību kurss norisināsies attālināti, platformā MS Teams un to vadīs A.Veliks Apmācību kurss sniegs priekšstatu un zināšanas par datu iegūšanu ar tālizpētes...
More...

LKĢA valdes oktobra sēdē izskatītās tēmas

20.oktobrī attālināti, MS Teams platformā, norisinājās LKĢA valdes oktobra sēde, kur tika izskatītas  sekojošas tēmas: LKĢA sadarbība ar VZD un VID par datu apmaiņu mērniecības nozarē nodarbināto personu nodokļu nomaksas izpētei. LKĢA sadarbības memoranda ar LMB projekts, kas nosaka kopīgi...
More...

Mērniecības darbu veikšanai nepieciešamo datu pieprasīšanas kārtība jaunizveidotajos novados

Saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas stāšanos spēkā šī gada 1.jūlijā, LKĢA lūdza jaunizveidotajām pašvaldībām  sniegt informāciju par:  ADTI aprites kārtību (informācijas pieprasīšana un reģistrēšana u.tml.); apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtību; sarkano līniju u.c. datu pieprasīšanas kārtību mērniecības un projektēšanas darbu veikšanai;...
More...